Del ventre de l'aranya - Claudio Mangifesta

Les seves poesies per a mirar no només parlen d'un artista sensible, imaginatiu sinó també d'una persona compromesa amb les formes i les lletres, semblen també la feina d'un cirurgià per l'impecable i detallat tractament en cada obra.
Les que perden límit entre els silencis, parlen a vegades ordenades, unes altres volant, altres vegades estan amagades en les formes. La veritat és que, en cada obra, Claudio plasma transparentment experiències en una trama on inquietuds, somnis, frustracions i ironies emergeixen d'elles.
Gabriela Alonso, artista visual.