Via 1 - Paco Fanés

la sucursal                                                                                                          A pocs instants del mar                                                                                  es lleva                                                                                                           entre cartrons                                                                                                    el rei de l’alba                                                                                                   No s’acaba mai el sol

quan ell es lleva                                                                                                    la raó capgira                                                                                                   les fronteres                                                                                                          i el temps va cap a munt                                                                                    i somriu

per a iniciats                                                                                                      de rostre devastat                                                                                             És l’ofrena, és el brindis                                                                                                                                                                          a les portes del bressol.